Wednesday, February 19, 2020

Smile Please - कबाड़ से भरी जिंदगी में जब ये ड्रम हंस सकता है, तो हम क्यूं नहीं ?

Guru Teg Bahadar Nagar station in Mumbai

Damdama Sahib Gurudwara at Delhi - HT

Date Daat Rakhi Hath Apune - Gurudwara Sis Ganj Sahib, Delhi

Sehaj Path naal judo ji. Gurudwara Krishna Nagar, Delhi. Daily 12 to 1pm.

Bahute fer bhae kirpan kau, ab kich kirpa kee jai. Waheguru jio. mehar karo ji.

Baru Sahib Samagam at Gurudwara Rakab Ganj Sahib

Vote Delhi Vote campaign by B S Vohra alongwith Red FM 93.5