Wednesday, November 25, 2015

Parkash purab of Guru Nanak Dev ji : Gurdwara Rakab Ganj Sahib's Bhai Lakhi Shah Vanjara HallWith Thanks : Media DSGMC

No comments: